Účtovné, ekonomické služby a poradenstvo

Spracovanie účtovníctva zabezpečujeme (väčšinou v mesačných intervaloch - podľa individuálnej dohody s klientom) do 5-7 pracovných dní po dodaní dokladov. V tomto je zahrnuté zúčtovanie všetkých poskytnutých dokladov s mesačnými výstupmi (súvaha, výkaz ziskov a strát, stav pohľadávok a záväzkov, prípadne iné výstupy podľa želania klienta), spracovanie DPH, mzdy. Spracovanie účtovníctva je zabezpečené zmluvou, v ktorej sú stanovené lehoty dodávania a spracovania dokladov podľa želania klienta.

Naše služby

Účtovné služby, účtovné, ekonomické poradenstvo

Kontakt

účtovné služby

QR kontakt Účtos

ÚČTOS s.r.o.

Vážska 285/21

911 05 Trenčín


Telefón: + 421 32 656 33 11

Mobil (Orange): + 421 905 268 368

GSM (T-Mobile): + 421 902 925 528

E-mail: uctos@uctos.sk

Účtovné služby Trenčín